radca@lukasz-pawlowski.pl
502 058 015

Obszary praktyki


Prawo cywilne


Prawo handlowe


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Prawo rodzinne i opiekuńcze


Prawo administracyjne


Prawo karne i wykroczeniowe

Zakres usług w powyższych obszarach obejmuje szeroko pojętą pomoc prawną, na którą składają się: poradnictwo, reprezentacja – zarówno procesowa, jak i pozaprocesowa, sporządzanie opinii prawnych, oraz sporządzanie umów i innych dokumentów.